10:2 “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ...

An excerpt from Rabbi Kaplan’s Handbook of Jewish Thought. One’s love for God must exceed his love for all material things. We are commanded, “Love the Lord your God… with all your might” ...

 10:2 “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ...

An excerpt from Rabbi Kaplan’s Handbook of Jewish Thought. One’s love for God must exceed his love for all material things. We are commanded, “Love the Lord your God… with all your might” ...
Load More